Thí sinh

Tú Vi Bùi Anh Tuấn

Tú Vi
Bùi Anh Tuấn

MSBC: 07
Quế Vân Nam Cường

Quế Vân
Nam Cường

MSBC: 06
Jennifer Phạm Đức Tuấn

Jennifer Phạm
Đức Tuấn

MSBC: 05
Minh Trung Minh Thư

Minh Trung
Minh Thư

MSBC: 04
Nhan Phúc Vinh Đinh Hương

Nhan Phúc Vinh
Đinh Hương

MSBC: 03
Vân Trang Quốc Đại

Vân Trang
Quốc Đại

MSBC: 02
Hà Duy Dương Hoàng Yến

Hà Duy
Dương Hoàng Yến

MSBC: 01